Inskrivning av elever

Inskrivning till årskurs ett görs senast fredag under vecka 9. Annons om inskrivningen publiceras i lokaltidningarna under vecka 7. I blanketten för inskrivning kan du också göra anmälan till fritidshemsplats för elever i årskurs ett genom att kryssa i rutan fritidshem.

Du hittar inskrivningsblanketten här på stadens hemsida. Du kan också få den från bildningskansliet eller från daghemmen. På blanketten kan du anmäla ditt barn både till skola och fritidshem.
Du kan skicka blanketten per epost till pia.hagglund(at)mariehamn.ax, eller lämna den till bildningskansliet som finns i Tekniska verken-huset, Elverksgatan 1. Blanketten kan också skickas per post till adressen:

Mariehamns stad
Bildningskansliet
Elverksgatan 1
AX-22101 Mariehamn.

För dig som är nyinflyttad går det bra att anmäla elever till skolan när som helst under året. Ta då kontakt direkt med den aktuella skolan.

I första hand utgår skolplaceringen från det skoldistrikt som eleven hör till, men i mån av plats har varje elev som är bosatt i Mariehamn rätt att välja skola inom Mariehamns stad.

Sidan uppdaterades