Inskrivning av elever

Inskrivning till årskurs ett görs senast fredag under vecka 9. Annons om inskrivningen publiceras i lokaltidningarna under vecka 7. Vid inskrivning till skolan kan du samtidigt kryssa för anmälan till fritidshemsplats för elever i årskurs ett.

I första hand utgår skolplaceringen från det skoldistrikt som eleven hör till, men i mån av plats har varje elev som är bosatt i Mariehamn rätt att välja skola inom Mariehamns stad. 

Öppna e-formuläret för inskrivning av elev

Det går även att använda en blankett för inskrivning. Lämna då ifylld blankett på ett av tre sätt; personligen till bildningskansliet i Tekniska verken-huset, per e-post till pia.hagglund(at)mariehamn.ax eller per post till adressen:
Mariehamns stad, Bildningskansliet, Elverksgatan 1, AX-22101 Mariehamn.

För dig som är nyinflyttad går det bra att anmäla elever till skolan när som helst under året. Ta då kontakt direkt med den aktuella skolan.

Sidan uppdaterades