KiVa Skola

Från och med läsåret 2010-2011 följer alla grundskolor i Mariehamn ett mobbningsförebyggande progam som heter KiVa Skola. KiVa Skola är ett forskningsbaserat program som finansieras av Ålands landskapsregering, undervisningsministeriet i Finland och genomförs i samarbete med psykologiska institutionen vid Åbo universitet.

Varje grundskola har en lärargrupp, ett KiVa-team,  som arbetar med eventuella fall av mobbning i skolan.

KiVa-teamet leds av rektor eller biträdande rektor.

KiVa-teamet får kontinuerlig fortbildning och samarbetar med elevvårdsgruppen i skolan. All personal i skolan bör tillsammans förebygga, kartlägga, åtgärda och följa upp mobbning. Målet är att varje elev har rätt att kännas sig trygg i skolan. Mobbning accepteras inte!

Sidan uppdaterades