Grundskola

I Mariehamn finns tre skoldistrikt. Små klasser och fina skolmiljöer är kännetecken för alla tre. Skollunchen tillagas på respektive skola och så långt som möjligt används närproducerade och ekologiska råvaror.

De tre grundskolorna i Mariehamn är Strandnäs, Ytternäs och Övernäs skola. Stadens skolor har toppnoteringar i PISA-undersökningarna.

Vill du skicka e-post till en specifik anställd vid någon av stadens grundskolor gör du det enligt fornamn.efternamn@edu.mariehamn.ax

Välkommen till skolan!

Grundskolorna i Mariehamn börjar läsåret 2020-21 tisdagen 18.8.2020.

  • Strandnäs skola, kl. 9-13.
  • Ytternäs skola, kl. 9-13.
  • Övernäs skola, åk 1-7 kl. 9-13, åk 8-9 kl. 10-13.

Läsårets arbetstider 2020-2021

Höstterminen inleds tisdag 18.8.2020 och avslutas tisdag 22.12.2020.
Vårterminen inleds torsdag 7.1.2021 och avslutas tisdag 8.6.2021.

Lovdagar

  • Höstlov to-fr 15-16.10.2020
  • Jullov 23.12.2020-6.1.2021
  • Sportlov må-fr 22-26.2.2021
  • Påsklov fr-må 2-5.4.2021
  • Lov i samband med Kristi himmelsfärdsdag to-fr 13-14.5.2021

Elevråd och föräldramöten

Elevrådsmöten och sedvanliga föräldramöten hålls regelbundet i stadens skolor. Vårdnadshavare får uppdateringar via kommunikationsplattformen Wilma. Elevråden diskuterar aktuella frågor och fungerar som remissinstans när det finns frågeställningar där bildningsnämnden önskar ta del av elevernas åsikter. Elevrepresentanter finns också i bildningsnämnden.

Läroplikt istället för skolplikt

Tack vare Ålands självstyrelse har landskapet Åland egen lagstiftning inom utbildningsområdet med en egen grundskolelag, grundskoleförordning och läroplan. I lagstiftningen står bland annat att läroplikt gäller, istället för skolplikt som exempelvis i Sverige. Tack vare detta kan vårdnadshavare välja att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan. 

Sidan uppdaterades