Tärnan

För barn som bor i den södra delen av staden finns fritidshemmet Tärnan som ligger vid Ytternäs skola, på Västra Ytternäsvägen.

Tärnans fritidshemsverksamhet är riktad till skolbarn i årskurserna 1 och 2, och håller öppet både före och efter skoldagen.

Sidan uppdaterades