Uträkning av avgift för fritidshem

Inkomstgränser och avgifter för fritidshemavgifter.

Familjestorlek enligt avgifts­systemet Inkomstgräns
euro/månad
Högsta
avgifts-
procent
Inkomst som
ger maxavgift

euro/månad
Inkomst
som ger minimiavgift
2 personer 1.200,00 11,5 3.200,00 1.286,95
3 personer 1.400,00 9,4 3.846,81 1.486,96
4 personer 1.600,00 7,9 4.511,39 1.726,58
5 personer 1.800,00 7,9 4.711,39 1.926,58
6 personer 2.000,00 7,9 4.911,39 2.126,58

 Maximitaxa är 165,60 euro
Lägsta avgift som debiteras är 10,00 euro. 

Exempel på uträkning 4 personers familj med 1 barn i fritidshem
Familjens inkomst  4.036,51 euro 
Inkomstgräns  - 1.600,00 euro
Inkomst som grund för avgift  2.436,51 euro
Högsta avgiftsprocent x  7,9 procent
Avgift  192,48 euro
Sidan uppdaterades