Unikum och Tempus

Mariehamns stads daghem använder Unikum och Tempus för kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Unikum är ett webbverktyg för kommunikation mellan vårdnadshavare och daghem

Unikum ger dig som vårdnadshavare bättre möjlighet att följa med barnets lärande i verksamheten. Familjen kan följa med daghemmets planeringar och mål samt läsa om och se bilder på vad som händer i verksamheten. Vi publicerar inte bilder där barnets ansikte syns.  

Unikum ger pedagogerna möjlighet att länka de inlägg som görs till grunderna för den åländska förundervisningen, vilket gör att du som vårdnadshavare kan följa vår verksamhet utgående från fastställda styrdokument.

Tempus används för elektronisk närvarohantering

Tempus togs i bruk under våren 2019 och används för elektronisk närvarohantering. Istället för att skriva upp barnets tider i hallen på daghemmet gör vårdnadshavare nu bokningarna elektroniskt via Tempus.

För verksamheten är det viktigt att barnets faktiska närvaro och även ledigheter bokas eftersom personalens arbetstider planeras utifrån barnens närvaro.

Inloggning i Unikum och Tempus

Som användare kan du logga in på Unikum och Tempus. Alla användare har personliga användarnamn och lösenord.

När ditt barn börjar på daghemmet får du fylla i en blankett för att godkänna att förvaltningen lägger upp ett konto i Unikum. Efter att du godkänt detta får du inloggningsuppgifter. Om du inte vill använda Unikum kan du ta del av begränsad information via daghemmet anslagstavla.

I Tempus ansöker du själv om konto för barnet. Närmare information ges från ditt barns daghem.

Personalen hjälper gärna till med Unikum och Tempus om du har frågor!

OBS! Mariehamns stad kommer att sluta arbeta med lärplattformen Unikum vid årsskiftet. Från 2020 kommer vårdnadshavare att få ta del av dokumentation och information via Tempus, systemet som används för elektronisk närvarohantering. Förändringen ska ses som en del i att minska antalet kommunikationskanaler för familjerna. Framförallt från familjer som har barn i skolan har det framkommit önskemål om att hantera färre plattformar för kommunikationen mellan hemmet och skola/barnomsorg.

Sidan uppdaterades