Specialbarnomsorg

Som en del av stadens barnomsorgsverksamhet finns specialbarnomsorgen. Den består av två specialbarnträdgårdslärare som samarbetar med personalen på daghemmen vid skolberedskap och när det gäller barn som har behov av någon form av specialpedagogiskt stöd.

Specialpedagogiska stödinsatser kan innebära utökad träning av olika färdigheter. Ibland behöver barnet lite extra stöd för att bättre kunna hantera olika situationer i vardagen. Det kan t.ex. handla om språkutvecklingen, arbetsminnet eller kommunikationen med andra. Specialbarnträdgårdslärare jobbar både direkt med barnen och indirekt genom att handleda personalen på daghemmen. Regelbundna besök på daghemmen hör till specialbarnträdgårdslärarnas uppgifter.

Skolberedskapsobservation är en form av screening som görs med alla barn (med vårdnadshavarnas tillåtelse) under förundervisningsåret tidigt på våren. Observationen görs gemensamt i förundervisningsgruppen på daghemmet med papper och penna. Syftet är att ge oss en uppfattning om barnets kunskaper och färdigheter inför skolstart.

Specialbarnträdgårdslärarna jobbar även administrativt och det går bra att besöka specialbarnträdgårdslärarna på barnomsorgskansliet enligt överenskommelse. Tala gärna med daghemmets personal eller boka tid med specialbarnträdgårdsläraren om du har något som du vill diskutera angående ditt barn.

Specialbarnträdgårdslärarna samarbetar med BUF-teamet vid Ålands hälso- och sjukvård samt med tal-, ergo-, fysioterapeuter mm. Vid skolberedskapen inför barnets skolstart samarbetar specialbarnträdgårdslärarna med skolpsykologen. Specialbarnträdgårdslärarna har tystnadsplikt och allt som vi gör sker i samarbete med dig som vårdnadshavare. Vårdnadshavare blir alltid tillfrågade om medgivande till specialpedagogiskt stöd.

Sidan uppdaterades