Skiftesbarnomsorg

För dig som har arbete eller studier, som innebär att du har behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helger, erbjuder Mariehamns stad barnomsorg på gruppfamiljedaghemmet Mästerkatten. På dagtid under vardagar kan barnet ha annan barnomsorgsplacering på stadens daghem.

Enligt barnomsorgslagen har du som vårdnadshavare rätt till kommunal barnomsorg då vårdnadshavaren förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande fram till dess läroplikten börjar.

Om du inte överskrider timantalet 100 h/två veckor (heltid) eller 50 h/två veckor (halvtid) betalas vanlig barnomsorgsavgift och ingen extra avgift tas ut, men om timantalet av någon anledning överskrids debiteras en extra avgift.

Har din familj behov av skiftesbarnomsorg tag då kontakt med barnomsorgskansliet för ansökan och mer information.

Sidan uppdaterades