Förundervisning

Året innan barnet börjar skolan har det rätt till 20 timmar förundervisning (förskola) i veckan, vilken är en integrerad del av verksamheten inom alla stadens daghem.

Eftersom förskolan är en skolförberedande verksamhet finns målsättningar och riktlinjer för hur den ska bedrivas i grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland. 

Sidan uppdaterades