Avgift för barnomsorg

En månadsavgift för barnomsorgen - daghem eller gruppfamiljedaghem - bestäms enligt familjens storlek och inkomst.

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, personer i parförhållande eller andra vårdnadshavare, samt minderåriga barn som bor i samma hushåll.

Familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster beaktas när avgiften fastslås.

Månadsavgiften faktureras i efterskott. Möjlighet till e-faktura finns.

Sidan uppdaterades