Tempus

Stadens daghem och gruppfamiljedaghem använder Tempus för kommunikation mellan vårdnadshavare och daghem.

Tempus används för elektronisk närvarohantering och kommunikation mellan vårdnadshavare och pedagoger.

Tempus togs i bruk under våren 2019 och används för elektronisk närvarohantering. Istället för att skriva upp barnets tider i hallen på daghemmet gör vårdnadshavare nu bokningarna elektroniskt via Tempus.

För verksamheten är det viktigt att barnets faktiska närvaro och även ledigheter bokas eftersom personalens arbetstider planeras utifrån barnens närvaro.

Tempus ger dig som vårdnadshavare bättre möjlighet att följa med barnets lärande i verksamheten. Familjen kan följa med daghemmets planeringar och mål samt läsa om och se bilder på vad som händer i verksamheten. Vi publicerar inte bilder där barnets ansikte syns.  

Pedagogerna har möjlighet att länka de inlägg som görs till grunderna för den åländska förundervisningen, vilket gör att du som vårdnadshavare kan följa vår verksamhet utgående från fastställda styrdokument.

Inloggning i Tempus

I Tempus ansöker du själv om konto för barnet. Närmare information ges från ditt barns daghem eller gruppfamiljedaghem.

Personalen hjälper gärna till om du har frågor!

 

Sidan uppdaterades