COVID-19 (Coronaviruset)

Här publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

For translation of this page to English or another language, click on the icon Translate in the menu above.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder.

Stadens service och verksamhet  

Vi följer alltid gällande regler och rekommendationer. Dessa ändras beroende på smittoläget i landskapet. För att minska risken för smittspridning kan det finnas begränsningar, till exempel gällande besöksantal eller öppettider. Nedan presenteras avvikande öppettider och annan viktig information. Sidan uppdateras vartefter. 

Barnomsorgen

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Fortsättningsvis ska de barn som deltar i verksamheten vara friska. Inskolning av nya barn ordnas i dialog mellan familjen och personal.

Vårdnadshavare får löpande information via kommunikationsplattformen Tempus. Där finns även information om rutiner för hämtning och lämning av barn på daghemmet, samt annat viktigt för vårdnadshavare angående barnomsorgens verksamhet under covid-19.

Grundskolorna och fritidshemmen

Stadens skolor följer de rekommendationer och riktlinjer som Ålands landskapsregering ger. Verksamheten i skolorna och fritidshemmen anpassas för att minska risken för smittspridning. Barn med infektionssymtom ska stanna hemma.

Vårdnadshavare hittar information om landskapsregeringens rekommendationer och riktlinjer samt om skolspecifika lösningar via kommunikationsplattformen Wilma

Medborgarinstitutet

Undervisning både inomhus och utomhus påbörjas igen efter påsken. De kurser som varit pausade sedan sportlovet återupptas genast från och med den 6.4.2021. Kurser som skulle ha startat efter sportlovet kan eventuellt få ett nytt startdatum. De anmälda till dessa kurser kontaktas separat.

Aktuell information finns på sidan Medborgarinstitutet

Äldreomsorgen

Vi följer de rekommenderade anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Möten med boende ska fortsättningsvis bokas i förväg genom att kontakta aktuell avdelning. Endast friska och symptomfria närstående komma på besök. När du som närstående kommer på besök ska du följa de anvisningar du fått om hur ett tryggt möte ska gå till. 

Personalen kommer att kontakta de anhöriga om hälsotillståndet förändras.

Hemtjänsten fortsätter med sina klientbesök.

Dagverksamheten Klippan delar upp sin verksamhet i mindre grupper. Verksamheten planeras och organiseras så att risken för smittspridning minimeras.

Kultur i vården ställs in på äldreomsorgens boenden Odalgården och Trobergshemmet tills vidare.

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. De allra flesta ärenden kan lösas per telefon, e-post eller genom ett digitalt möte. 

Stadsfullmäktiges sammanträden sänds direkt via lokaltv och www.mariehamn.ax/webbtv

All socialservice sköts sedan 1.1.2021 av Kommunernas socialservice r.f. och där ingår också Fältarna, Beroendemottagningen och Tallbacken.

Möjlighet till avbetalningsplaner

Om den fakturerade har svårt att betala arrenden eller andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

Information om Covid-19

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går staden inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via tel. +358 18 535313.

Aktuellt om coronaviruset Covid-19 på THLs webbplats.

Kristelefonnummer och samtalsstöd, se lista på Ålands landskapsregerings webbplats.

Information till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du interna nyheter, information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Som anställd kan du logga in till intranätet Ankaret även hemifrån och från en smartmobil.

Publicerad 15.3.2021
Uppdaterad 10.5.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.