COVID-19 (Coronaviruset)

Här publicerar vi information om hur nuvarande situation och smittskyddslag påverkar stadens verksamhet och service till allmänheten. Information ges vartefter både via hemsidan och andra informationskanaler.

For translation of this page to English or another language, click on the icon Translate in the menu above.

Undvik besök om dina ärenden kan lösas per telefon eller e-post

Syftet med åtgärderna är att skydda befolkningen och trygga samhällets och näringslivets funktion. Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder.

Stadens service och verksamhet  

Vi följer alltid gällande regler och rekommendationer. Dessa ändras beroende på smittoläget i landskapet. För att minska risken för smittspridning kan det finnas begränsningar, till exempel gällande besöksantal eller öppettider. Nedan presenteras avvikande öppettider och annan viktig information. Sidan uppdateras vartefter. 

Barnomsorgen

Daghem och gruppfamiljedaghem håller öppet. Fortsättningsvis ska de barn som deltar i verksamheten vara friska. Inskolning av nya barn ordnas i dialog mellan familjen och personal.

Vårdnadshavare får löpande information via kommunikationsplattformen Tempus. Där finns även information om rutiner för hämtning och lämning av barn på daghemmet, samt annat viktigt för vårdnadshavare angående barnomsorgens verksamhet under covid-19.

Grundskolorna och fritidshemmen

Stadens skolor följer de rekommendationer och riktlinjer som Ålands landskapsregering ger. Verksamheten i skolorna och fritidshemmen anpassas för att minska risken för smittspridning. Barn med infektionssymtom ska stanna hemma.

Vårdnadshavare hittar information om landskapsregeringens rekommendationer och riktlinjer samt om skolspecifika lösningar via kommunikationsplattformen Wilma

Medborgarinstitutet

Undervisning både inomhus och utomhus påbörjas igen efter påsken. De kurser som varit pausade sedan sportlovet återupptas genast från och med den 6.4.2021. Kurser som skulle ha startat efter sportlovet kan eventuellt få ett nytt startdatum. De anmälda till dessa kurser kontaktas separat.

Aktuell information finns på sidan Medborgarinstitutet

Äldreomsorgen

Att beakta vid besök vid äldreomsorgens verksamhetsenheter

För att stödja äldre klienters välmående bör personalen på alla sätt försöka utveckla och tillämpa säkra sätt för de äldre att träffa sina anhöriga och närstående.

Följande punkter är bra att beakta för att besöken ska bli trygga:

 • Endast symtomfria personer får komma på besök till verksamhetsenheten
 • Besökaren får instruktioner för hur ett säkert besök kan göras antingen när han anländer till enheten eller per telefon innan besöket. Instruktionerna ska även finnas vid ingången till verksamhetsenheten. 
 • Besökaren följer rekommendationen om god handhygien.
 • Personalen handleder och hjälper besökaren med handhygienen och användningen av skydd när det är nödvändigt.
 • Flytande tvål, handdukspapper eller handsprit för handdesinfektion ska vara lättillgängligt.
 • Betona vikten av god hand- och hosthygien för personalen, de boende och besökarna.
 • Besökaren upprätthåller ett tillräckligt avstånd till andra klienter och personal när det är möjligt.
 • Besök ordnas på ett sådant sätt att besökaren så lite som möjligt behöver röra sig i gemensamma utrymmen.
 • Vid besök utomhus är användning av skyddsutrustning inte nödvändig (om patienter/klienter/besökare är symptomfria).
 • Personalen visar hur besökaren kan kalla på personalen om det behövs.
 • Chefen för verksamhetsenheten ansvarar för att besöken genomförs på ett säkert sätt.

I utgångsnivån/accelerationsfasen:

 • Fullt vaccinerade besökare behöver inte ha visir eller mun- och nässkydd om klienten också är fullt vaccinerad.
 • Då besökare vistas i gemensamma utrymmen rekommenderas visir eller mun- och nässkydd.

I spridningsfasen:

 • Alla besökare bör ha visir eller mun- och nässkydd inomhus (om det inte finns några hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd).
 • Om besökare och klient är full vaccinerade behövs inte skyddsutrustning utomhus.

Besök kan begränsas bara med karantäns-eller isoleringsbeslut av smittskyddsläkare.
Om någon klient är i karantän eller isolering får man inte införa begränsningar för hela enheten.

Personalen informerar och handleder besökare i användning av visir eller mun- och nässkydd.
Mera information om bekämpande av coronavirussmitta finns att tillgå på Institutet för hälsa- och välfärds webbplats: Till THLs information.

Övriga verksamheter

Mariehamns stads övriga verksamheter är öppna om inget annat meddelas.
Vi ber alla ta hänsyn i den situation som nu råder. De allra flesta ärenden kan lösas per telefon, e-post eller genom ett digitalt möte. 

Stadsfullmäktiges sammanträden sänds direkt via lokaltv och www.mariehamn.ax/webbtv

All socialservice sköts sedan 1.1.2021 av Kommunernas socialservice r.f. och där ingår också Fältarna, Beroendemottagningen och Tallbacken.

Möjlighet till avbetalningsplaner

Om den fakturerade har svårt att betala arrenden eller andra avgifter till staden går det bra att ta kontakt för att komma överens om en avbetalningsplan. Använd de kontaktuppgifter som finns på fakturan. Mot uppvisande av ett intyg eller annan dokumentation som styrker betalningssvårigheten kommer staden att erbjuda olika alternativa avbetalningsplaner. När man kommit överens om en avbetalningsplan tas ingen förseningsränta ut.

Information om Covid-19

På grund av att de nationella rekommendationerna gällande Coronaviruset förändras på daglig basis så går staden inte ut med egna rekommendationer gällande viruset utan hänvisar till ÅHS samt THL där informationen uppdateras fortlöpande.

Riktlinjer, information och sjukvårdsupplysning finns på ÅHS webbplats. ÅHS har även upprättat en Corona- telefon som nås via tel. +358 18 535313.

Aktuellt om coronaviruset Covid-19 på THLs webbplats.

Kristelefonnummer och samtalsstöd, se lista på Ålands landskapsregerings webbplats.

Information till stadens personal

Är du anställd vid Mariehamns stad hittar du interna nyheter, information och riktlinjer på intranätet Ankaret. Som anställd kan du logga in till intranätet Ankaret även hemifrån och från en smartmobil.

Publicerad 15.3.2021
Uppdaterad 30.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.