Kursverksamhet

Räddningsverket bedriver en omfattande utbildningsverksamhet och erbjuder en mängd olika kurser.

Stommen i verksamheten är de så kallade STCW kurserna som all sjöpersonal enligt internationella regler måste genomgå. STCW kurserna är styrda av internationella regler och förordningar. Så väl svenska som finska sjöfartsverket övervakar vår verksamhet.

Vi erbjuder även olika skräddarsydda brandkurser till företag och organisationer som har dylika behov. Exempel på de som anlitar oss är hotell, vårdanläggningar, rederier och luftfartsverket. Vi arbetar så flexibelt som möjligt och försöker ordna just den typ av kurs som kunden önskar och på lämplig tidpunkt.

Kurser för företag och institutioner

Säkerhetskurs i Heta Arbeten

Målgrupp: Personer som utför, övervakar och bevakar heta arbeten d.v.s. arbeten där gnistor, låga eller annat slag av värme används som kan förorsaka brandfara.
Kurslängd: 1 dag.
Innehåll: Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer de krav som uppställts av

Finska Försäkringsbolagens Centralförbund och behandlar bl.a. följande: exempel på skador förorsakade av heta arbeten, Säkerhetsföreskrift –02, åtgärder vid olyckstillbud eller brand, förstahandsläckning i teori och praktik, praktiska säkerhetsarrangemang.

Efter genomgången kurs samt avlagt godkänt slutprov erhålles certifikat (kort) för Heta Arbeten som skall förnyas inom 5 år.

Pris: 130 Euro (inkl. moms) i priset ingår lunch och kaffe samt kursmaterial. 

Kursen arrangeras i samråd med Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund. För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm per e-post jan.lindholm@mariehamn.ax eller telefon +358 18 531488.

Kurs i allmän brandkunskap

Målgrupp: anställda vid företag och institutioner som behöver en grundläggande kunskap i hur man handlar vid ett brandtillbud.
Kurslängd: 2 h.
Innehåll: Innehållet omfattar 1 h teori och 1 h praktik, den teoretiska delen anpassas efter beställarens önskemål, praktiken omfattar övningar i hantering av pulversläckare och andra förstahandssläckningsredskap.

För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm per e-post jan.lindholm@mariehamn.ax eller telefon +358 18 531488.

Kurser för sjöpersonal

Följande kurser producerar vi som underleverantör till Ålands Sjösäkerhetscentrum (ÅSC) som samordnar all sjösäkerhetsutbildning på Åland. ÅSC handhar även certifieringen av STCW kurserna. MRV upprätthåller därigenom ett egetkvalitetssystem.  

Familiarization Training

Målgrupp: Ekonomipersonal.
Kurslängd: 1 dag.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95.

Basic Fire Fighting

Målgrupp: Manskap, som enligt STCW – 95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år.
Kurslängd: 2 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras de viktigaste delarna av innehållet i Basic-kursen.

Basic Fire Fighting Refresher

Målgrupp: Manskap, som enligt STCW – 95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år.
Kurslängd: 2 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras de viktigaste delarna av innehållet i Basic-kursen.

Advanced Fire Fighting

Målgrupp: Påbyggnadskurs för befäl.
Kurslängd: 3 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretiskt som praktiskt och följer kraven i STCW – 95.

Advanced Fire Fighting Refresher

Målgrupp: Befäl, som enligt STCW-95 måste uppdatera sina kunskaper vart 5:e år.
Kurslängd: 2 dagar.

Innehållet i kursen är såväl teoretisk som praktisk och följer kraven i STCW – 95. Här repeteras och fördjupas de viktigaste delarna av innehållet i Advanced-kursen.

För mera information och anmälan till ovanstående kurs ta kontakt med Alandia Shipping Academy.

Repetitionskurser i rökdykning

Målgrupp: Sjöanställda som ombord på sitt fartyg har rökdykning som uppgift i säkerhetsorganisationen.

Kursen anordnas för rederier enligt överenskommelse. Innehållet i kursen och kurslängden skräddarsys efter beställarens önskemål. För mera information och bokning av kurs kontakta utbildningssamordnare Jan Lindholm (jan.lindholm@mariehamn.ax), tel. 531 488.

Skräddarsydda kurser enligt behov

Utbildningsavdelningen vid Mariehamns räddningsverk står gärna till tjänst med skräddarsydda kurser inombrand- och räddningsväsendet. Kontakta oss så hjälps vi åt att bygga upp en kurs för just era behov!

Utbildningssamordnare

Räddningsverket, infrastruktursektorn
Skapad 15.2.2021 12:34
Uppdaterad 12.3.2021 11:20

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.