Nygatan (1144)

Planförslaget innebär att bilplatsnormen ändras och höjdangivelserna rättats i enlighet med stadens höjdsystem N2000 (EPSG:3900).

Planändringen har i jämförelse med gällande plan bedömts ha ringa inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende på stadsbiblioteket under tiden 21.11 - 5.12.2022. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per telefon till 018-531461.

Eventuella anmärkningar mot förslaget inlämnas senast den 5.12.2022 kl. 15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22101.

PLANPROCESSEN

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Illustration, ärendeprocess - enkel stadsplan

 

Bilagor

Skapad 9.11.2022 12:14
Publicerad 9.11.2022 12:23
Uppdaterad 9.11.2022 12:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.