Mariegatan (1136)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring som innebär att markanvändningen breddas så att gruppboende för personer med funktionsnedsättning möjliggörs samt att bestämmelser för utrymningstrappor och hiss införs.

Planförslaget avviker inte från generalplanen. Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 29.11 – 13.12.2021.

Planförslaget är tillgängligt på stadsbiblioteket. Frågor kan skickas till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller ställas per telefon till 531461. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast 13.12.2021 kl. 15.00 till e-post stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Mera information och blanketter finns under delta och påverka

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 18.11.2021
Uppdaterad 24.11.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.