Karta stadsplan FAH 3

Godbyvägen 1a (1128)

Sökanden anhåller om en stadsplaneändring så att byggnadsytan förstoras.

Planförslaget innebär att byggnadsytan ändras och servitut på tomtens nordöstra del utgår.

Planförslaget avviker inte från generalplanen.
Planändringen bedöms inte ha större inverkan, vilket innebär att samråd inte arrangeras.

Stadsplaneförslaget är framlagt till påseende under tiden 29.3 – 12.4.2021. Planförslaget är tillgängligt på Markströmsgränd i Sittkoffs. Frågor kan ställas per telefon till 018-531461 eller per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax

Eventuella anmärkningar mot förslaget bör inlämnas senast den 12.4.2021 kl. 15.00  till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn eller till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax.

Planprocessen

STARK - Utställd 14 d - STARK - I kraft efter 30 d

Bilagor

Publicerad 22.3.2021
Uppdaterad 31.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.