Södra Lillängen (1017)

Staden har reviderat områdes- och byggnadsbeskrivningen för stadsplanen nr. 1017.

Syftet med revideringen är att erbjuda ett alternativt sätt att infiltrera och behandla dagvatten på egen tomt än i den ursprungligen framtagna områdes- och byggnadsbeskrivningen .

Ändringen anses vara mera av teknisk art, så därför är inte samrådsförfarande eller ytterligare information för allmänheten nödvändig.
Berörda tomtägare informeras om ändringen personligen.

Ändringen av områdes- och byggnadsbeskrivningen för stadsplan 1017 är framlagd till påseende på stadens hemsida under tiden 4 – 18.9.2023. Frågor kan ställas per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller per telefon till 018-531460.

Eventuella anmärkningar mot förslaget inlämnas senast den 18.9.2023 kl. 15.00 per e-post till stadsarkitektkansliet@mariehamn.ax eller till Mariehamns stad, PB 5, 22101 Mariehamn.

Bilagor

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.