18-1

Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 18-1
Areal (m²) 3090
Byggnadsrätt (m²) 1080
Våningstal I,II
Pris (€) 241 258
Pris (€/m²) 78,08
Arrende 10 857
Reserverad Ja

Dessutom tillkommer 20 925 € för köp av tomt för parkeringsanläggning.

Avgift för VA-tomtanslutning är 5393,57 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn
Skapad 19.3.2021 14:38
Uppdaterad 19.3.2021 14:42

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.