Främmanberg 8-19

Illustration över tomtområde 8 19

Info om tomten

Tomt 1-8-19
Areal (m²) 2180
Byggnadsrätt (m²) 1370
Våningstal ½ II ½
Tomtpris (€) 457 655
Tomtpris (€/m²) 209,93
Arrende 20 594
Reserverad Ja

 

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning och eventuell fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2020. Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 13:09
Uppdaterad 1.3.2021 13:13

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.