Främmanberg 1-17

Illustration över tomtområde 1 17

Info om tomten

Tomt 1-1-17
Areal (m²) 2018
Byggnadsrätt (m²) 1500
Våningstal ½ II
Tomtpris (€) 456 785
Tomtpris (€/m²) 226,36
Arrende 20 555
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning och eventuell fjärrvärmeanslutning.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022. Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 13:05
Publicerad 16.3.2022 09:38
Uppdaterad 16.3.2022 09:38

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.