Ytternäs 23-2

Illustration över tomtområde 23 2 översiktIllustration över tomtområde 23 2 stadsplan

Info om tomten

Tomt 23-2
Areal (m²) 920
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 55 000
Tomtpris (€/m²) 59,78
Arrende (€/år) 2 475,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 10:46
Uppdaterad 1.3.2021 10:48

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.