Ytternäs 22-3

Illustration över tomtområde 22 3 översiktIllustration över tomtområde 22 3 stadsplan

Info om tomten

Tomt 22-3
Areal (m²) 893
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 62 400
Tomtpris (€/m²) 69,88
Arrende (€/år) 2 808,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.