Ytternäs 20-4

Illustration över tomtområde 20 4 översiktIllustration över tomtområde 20 4 stadsplan

Infot om tomten

Tomt 20-4
Areal (m²) 996
Byggnadsrätt (m²) 180
Våningstal I
Tomtpris (€) 46 200
Tomtpris (€/m²) 46,39
Arrende (€/år) 2 079,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.