Västra Ytternäs 46-2

Illustration över tomtområde 46 2Illustration över tomtområde 46 2

Info om tomten

Tomt  24-46-2
Areal (m²)  447
Byggnadsrätt (m²)  200
Våningstal  II
Tomtpris (€)  29 533
Tomtpris (€/m²)  66,07
Arrende (€/år)  1 329
Reserverad  Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 1 879,36 € samt fjärrvärme 7 100 €, eller totalt ca 8 980 € per tomt.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.