Västra Ytternäs 36-4

Illustration över tomtområde 36 4Illustration över tomtområde 36 4

Info om tomten

Tomt  24-36-4
Areal (m²)  446,5
Byggnadsrätt (m²)  200
Våningstal  II
Tomtpris (€)  42 078
Tomtpris (€/m²)  94,35
Arrende (€/år)  1 894
Reserverad  Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 1 879,36 € samt fjärrvärme 7 100 €, eller totalt ca 8 980 € per tomt.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 08:57
Uppdaterad 1.3.2021 09:05

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.