Bostadstomter i Västra Ytternäs (Forellvägen)

Befintligt naturnära bostadsområde i södra Mariehamn. Här finns affär, småbåtshamn, skola och daghem på promenadavstånd.

Illustration över tomtområde forellvägen

R = reserverad tomt  

OBS! Både privatpersoner och bolag kan ansöka om tomt 5-12 enligt infrastrukturchefens beslut.

Kvarter 5

24-5-12 (reserverad  tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.9.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.