Ytternäs 23-1

Illustration över tomtområde 23 1 översiktIllustration över tomtområde 23 1 stadsplan

Info om tomten

Tomt 23-1
Areal (m²) 980
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 61 858
Tomtpris (€/m²) 63,12
Arrende (€/år) 2 784
Reserverad ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2024.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad
Publicerad
Uppdaterad

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.