Ytternäs 22-5

Illustration över tomtområde 22 5 översiktIllustration över tomtområde 22 5 stadplan

Info om tomten

Tomt 22-5
Areal (m²) 873
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 67 028
Tomtpris (€/m²) 76,78
Arrende (€/år) 3 016
Reserverad ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 10:39
Publicerad 1.3.2021 10:39
Uppdaterad 21.6.2022 16:28

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.