Ytternäs 22-3

Illustration över tomtområde 22 3 översiktIllustration över tomtområde 22 3 stadsplan

Info om tomten

Tomt 22-3
Areal (m²) 893
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 67 788
Tomtpris (€/m²) 75,91
Arrende (€/år) 3050
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2023.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Skapad 1.3.2021 10:12
Publicerad 1.3.2021 10:12
Uppdaterad 27.9.2022 10:22

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.