Ytternäs 20-2

Illustration över tomtområde 20 2 översiktIllustration över tomtområde 20 2 stadsplan

Info om tomten

Tomt 20-2
Areal (m²) 1013
Byggnadsrätt (m²) 180
Våningstal I
Tomtpris (€) 48 272
Tomtpris (€/m²) 47,65
Arrende (€/år) 2 172
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Skapad 1.3.2021 09:40
Publicerad 1.3.2021 09:40
Uppdaterad 21.6.2022 16:43

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.