Ytternäs 19-3

Illustration över tomtområde 19 3 översiktIllustration över tomtområde 19 3 stadsplan

Info om tomten

Tomt 19-3
Areal (m²) 912
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 62 464
Tomtpris (€/m²) 68,49
Arrende (€/år) 2 811
Reserverad tomt i nästa utgivning, ansökningar mottas endast under ansökningstiden 13.1-27.1.2022.kl.15.00

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2022.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

 

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 21.12.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.