Apalängen-8-1

Illustration över ett tomtområdeIllustration över ett tomtområde

Info om tomten

Tomt 30-8-1
Areal (m²) 784
Byggnadsrätt (m²) 195
Våningstal I ½
Tomtpris (€) 16 890
Tomtpris (€/m²) 21,54
Arrende (€/år) 760
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2166,35 €.
Fjärrvärme är inte planerat för området.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 1.3.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.