Bostadstomter i Apalängen III

Illustration över ett tomtområde 3

R = reserverad tomt   
 = såld/utarrenderad tomt

Kvarter 8

30-8-1 (reserverad tomt)

Planeringsassistent

Mätningenheten, infrastruktursektorn

Bilagor

Publicerad 1.3.2021
Uppdaterad 21.12.2021

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Mariehamns stad cannot guarantee the accuracy of the translation.