Trädgårdslotter

Du som är intresserad av att arrendera en trädgårdslott i Mariehamn är välkommen att kontakta stadsträdgårdsmästaren på samhällstekniska avdelningen. 

Lediga trädgårdslotter i Hindersböle bjuds ut varje år efter annonsering, och delas ut i den ordning ansökningarna kommer in. Den årliga avgiften fastställs av infrastrukturnämnden. Ansöker gör du per telefon eller e-post.

Utöver stadens trädgårdslotter finns ett privat koloniområde i Espholm som arrenderas och sköts av Trädgårdsföreningen Mullvaden r.f.
För närmare information, kontakta föreningens ordförande på mobil tfn 040 724 5765. 

Sidan uppdaterades