Reklamplatser

I staden finns det möjlighet för företag och organisationer att informera om sin verksamhet genom att hyra reklamplatser. Här kan du läsa om de olika typer av reklamplatser som finns, och vart du ska vända dig.

Stolpreklamplatser 

Staden har låtit sätta upp reklamplatser på elstolpar på ca 70 platser i staden. Platserna är utarrenderade till BlackEye Capital Ab. Om du önskar hyra stolpreklamplats görs det via Ålands Tidnings Tryckeri Ab tfn 26 026.

Reklampelare

Staden har upplåtit platser för 11 st reklampelare i stadens centrum och längs Österleden. Platserna är utarrenderade till BlackEye Capital Ab. Om du önskar boka reklampelarutrymme görs det via Ålands Tidnings Tryckeri Ab tfn 26 026.

Banderollplatser

I stadens centrum, över Torggatan, finns banderollplatser som hyrs ut av Ålands näringsliv tfn 29 029. 

Reklamutrymme i busskurerna och på bussarna

I stadens busskurer samt i bussarna finns reklamutrymme som bokas och säljs ut via Cainby tfn 21 411.

Affischering

Om du är engagerad i t.ex. en teater, musikgrupp, idrottssklubb eller en förening som önskar informera om ett evenemang som inte är kommersiellt finns det möjlighet att tillfälligt få sätta upp affischer eller banderoller i anslutning till stadens gator.

När det gäller valaffischer finns det särskilda regler som har antagits av stadsstyrelsen.

Ta kontakt med stadskansliet tfn. 5310 för närmare information om vad som är möjligt, och vilka regler som gäller.

Sidan uppdaterades