Affärs-, industri- och våningshustomter

Industri- och affärstomter utges endast på arrende och till fast pris. Flerbostadstomter ges ut i första hand för köp genom öppet anbudsförfarande, om de är kvar efter det fås de till fast pris.

Översiktskarta

Här finns alla lediga tomter:

1. Västra Ytternäs (Horelli)

2. Lotsberget (Västra)

3. Lotsberget (Östra)

4. Främmanberg

5. Strandnäs

6. Kasberget 
 

 

Tomter erbjuds till försäljning eller arrendering, ansökningstiden utgår tisdagen 7 april 2020 kl. 15.00. 

Så här ansöker du om övriga tomter

Kontakta oss för att reservera en tomt och läs gärna de nya reglerna för tomtutgivning.

Staden tar ut en reservationsavgift som inte återbetalas. För de här tomterna är avgiften beroende av tomtens byggrätt.

Sidan uppdaterades