Mariehamns hamn

Mariehamns hamn är en betydelsefull port till öster och väster. Till hamnen anlöper ett antal passagerarfartyg från flera stora rederier varje dygn. 

Färjtrafiken till och från Mariehamn är viktig för såväl turismen, frakt av varor som för ålänningarnas möjlighet att enkelt förflytta sig till fastlandet och till Sverige. Under sommarhalvåret besöker dessutom ett tjugotal kryssningsfartyg från olika länder Mariehamn.

Mariehamns hamn sköter även uthyrning av båtplatser i följande småbåtshamnar: Fahlers, Lervik, Nabben, Notudden, Skärgårdshamnen och Socishamnen.

Sedan 1.1.2015 är stadens hamnverk bolagiserat under namnet Mariehamns hamn Ab. Besök hamnens hemsida för blanketter, priser och information om service och tjänster.

Sidan uppdaterades