Ytternäs 24-1

Översiktskarta 

Info om tomten
Tomt

24-1

Areal (m²) 1069
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 68 400
Tomtpris (€/m²) 63,99
Arrende (€/år) 3 078,00
Reserverad med i annonserad utgivning

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades