Ytternäs 23-1

 Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt

23-1

Areal (m²) 980
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 54 000
Tomtpris (€/m²) 55,10
Arrende (€/år) 2 430,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades