Ytternäs 21-1

 Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 21-1
Areal (m²) 872
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 53 600
Tomtpris (€/m²) 61,47
Arrende (€/år) 2 412,00
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades