Ytternäs 19-4

Översiktskarta 

Info om tomten
Tomt 19-4
Areal (m²) 898
Byggnadsrätt (m²) 230
Våningstal I I/2
Tomtpris (€) 59 800
Tomtpris (€/m²) 66,59
Arrende (€/år) 2 691,00
Reserverad med i annonserad utgivning

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 3411,51 €. Dagvattenhantering ingår inte i priset.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades