Ytternäs 13-4

 översiktsbild stadsplanekarta
Tomt (st-kv-to)
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Tomtpris (€)
Tomtpris (€/m²)
Arrende (€/år)
Reserverad

28-13-4
787
200
I 1/2
27 111 €
34,45 €
1 220 €
Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning samt fjärrvärmeanslutning.

Fiber finns att tillgå på området från olika leverantörer.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.3.2018.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades