Bostadstomter i Storgärdan

Ett nytt centrumnära bostadsområde med utsikt över Slemmern. Området kallas även för Konstnärsbacken och är beläget mellan Östernäs och centrum.

Situationsplan

R = reserverad tomt   = såld/utarrenderad tomt

 Både privatpersoner och bolag kan ansöka om dessa tomter enligt infrastrukturdirektörens beslut.

Kvarter 8      
22-8-2  (R)      
Sidan uppdaterades