ÖSTERBACKA 7-5

Översiktsbild

 

Stadsplan

Tomt (st-kv-to)
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Tomtpris (€)
Tomtpris (€/m²)
Arrende (€/år)
Reserverad
33-7-5
783
200 
I ¾
26 448
33,78
1 190
Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller fr.o.m. 1.1.2014.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades