Österbacka-1-2

Översikr

 

1-2

Tomt (st-kv-to)
Areal (m²)
Byggnadsrätt (m²)
Våningstal
Tomtpris (€)
Tomtpris (€/m²)
Arrende (€/år)
Reserverad
33-1-2
803
200
I ¾
28 146
35,05
1 267
Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2016.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades