Österbacka-6-6

ÖversiktskartaStadsplanekarta

Info om tomten
Tomt  33-6-6
Areal (m²)  755
Byggnadsrätt (m²)  200 
Våningstal  I ¾
Tomtpris (€)  27 682
Tomtpris (€/m²)  36,67
Arrende (€/år)  1 246
Reserverad  Nej

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades