Österbacka-4-8

ÖversiktskartaStadsplanekarta

Info om tomten
Tomt  33-4-8
Areal (m²)  809
Byggnadsrätt (m²)  230
Våningstal  II
Tomtpris (€)  33 963
Tomtpris (€/m²)  41,98
Arrende (€/år)  1 528
Reserverad med i annonserad utgivning

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades