Österbacka-1-4

Info om tomten
Tomt 33-1-4
Areal (m²) 804
Byggnadsrätt (m²) 200 
Våningstal ½ I ¾
Tomtpris (€) 30 040
Tomtpris (€/m²) 37,36
Arrende (€/år) 1352
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer kostnader för fjärrvärmeanslutning, ca 7100 € samt för VA-tomtanslutning ca 2200 €.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2021.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades