Apalängen-7-2

Översiktskarta Stadsplanekarta

Info om tomten
Tomt 30-7-2
Areal (m²) 802
Byggnadsrätt (m²) 200
Våningstal I ¾
Tomtpris (€) 19 155
Tomtpris (€/m²) 23,88
Arrende (€/år) 862
Reserverad Ja

Utöver tomtpriset tillkommer avgifter för VA-tomtanslutning 2220 €. Fjärrvärme är inte planerat till området.

Tomtpriserna gäller t.o.m. 15.03.2020.
Arrende- och köpesumman indexjusteras årligen.

Sidan uppdaterades