Bostadstomter i Apalängen

 Situationsplan

R = reserverad tomt   = såld/utarrenderad tomt
= återlämnad tomt, med i nästa utgivning

Kvarter 8      
30-8-1 (A)      
Sidan uppdaterades